Algemene voorwaarden

M. DECONINCK Herwig

Logny Les Chaumont
F-08220 CHAUMONT-PORCIEN

Siret n° 881 452 569 00018

 De huur vindt rechtens plaats onder de volgende algemene voorwaarden:

1. De huurder verklaart het gehuurde persoonlijk te betrekken, het te bewonen als ‘goede huisvader’ en het goed te onderhouden. Alle apparaten zijn in werking; klachten die worden ingediend langer dan 24 uur na aankomst in het gehuurde, worden niet geaccepteerd. Reparaties die nodig zijn als gevolg van schade, veroorzaakt door nalatigheid of slecht gebruik van het gehuurde, komen voor kosten van de huurder. Ook ziet de huurder erop toe om geen overlast in de buurt te veroorzaken.

2. Logislogny is een plek om tot rust te komen en te ontspannen. We vragen dan ook aan onze huurders om de rust van de andere huurders, de omwonenden en de omgeving te respecteren. Feestjes of andere activiteiten met muziek of andere luide geluiden kan enkel mits voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder. Vuurwerk op het domein is verboden.

3. Het gehuurde wordt gemeubileerd verhuurd en is voorzien van keukengerei, vaatwerk, glazen, dekens en kussens. Indien nodig is de verhuurder of zijn vertegenwoordiger gerechtigd om bij het vertrek van de huurder een bedrag voor extra schoonmaak van het gehuurde in rekening te brengen, evenals een bedrag voor de waarde van voorwerpen, meubels of materialen die zijn gebroken, vervuild, vernield of beschadigd en die voorwerpen die tijdens de huur anders zijn gebruikt dan waarvoor ze bedoeld zijn, de prijs van het reinigen van vervuilde dekens, een vergoeding voor elke vorm van beschadiging van gordijnen, muren, plafonds, tapijten, kleden, ramen, bedden, etc. 

4. De huurder geeft aan verzekerd te zijn tegen de Wettelijke Aansprakelijkheid die gepaard gaat met huur (brand- en waterschade). In geval van niet-verzekerd zijn is de huurder aansprakelijk voor de kosten van de schade en de rente over deze kosten. De verhuurder is verplicht om het verhuurde te verzekeren en de huurder is verplicht de verhuurder binnen 24 uur te waarschuwen in geval van schade in het gebouw en de bijgebouwen of bijbehorende gebouwen.

5. De huurder mag de verhuurder de toegang tot het gehuurde niet weigeren als de verhuurder of zijn vertegenwoordiger erom verzoekt.

6. Huisdieren
Het is mogelijk om in overleg met de verhuurder een huisdier mee te nemen. Het huisdier maakt geen gebruik van de bedden, meubels, zetels en douche van het huis.
Indien de huurder toestemming heeft gekregen om het huisdier mee te brengen, mogen na het vertrek van de huurder geen duidelijke sporen van de aanwezigheid van het huisdier te constateren zijn. De uitwerpselen van het huisdier, zowel binnen als buiten en rond het huis, dienen voor het vertrek door de huurder te worden verwijderd. Hetzelfde geldt voor de haren van het huisdier in het huis. Bij in gebreke blijven van de huurder, zal hiervoor een supplement aan schoonmaakkosten worden gerekend van 40,00 euro per uur, te verrekenen met de borg.

7. Annuleringsvoorwaarden
De partijen komen de volgende annuleringsvoorwaarden overeen:
– bij annulering tot 6 weken vóór de dag van aankomst betaalt huurder de aanbetaling
– bij annulering minder 6 weken voor aankomst betaalt huurder de volledige huursom.

Bij annuleringen meer dan 6 weken voor aanvang van de verhuurperiode wordt het gehele aanbetaalde bedrag onder inhouding van € 25,00 administratiekosten teruggestort.
Er wordt géén compensatie betaald in geval van “force majeure” (iets dat niet valt te voorzien of buiten invloed van de verhuurders valt), tenzij anders expliciet tussen verhuurder en huurder overeengekomen.
We adviseren u een volledige reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

8. Ontbindende voorwaarden
In het geval van het uitblijven van betaling van huur en/of andere kosten of in het geval van het niet respecteren van een van de voorwaarden van het contract en 8 dagen na een vergeefs gezonden aanmaning, kan de verhuurder het huurcontract met onmiddellijke ingang beëindigen.

9. Borg
De huurder betaalt bij boeking een bedrag van €100,- als borgsom. Dat bedrag wordt bij naleving van de algemene voorwaarden en na vereffening van eventuele schade in de week na de vertrekdatum terugbetaald.

10. Akkoord
Wanneer de huurder een aanbetaling doet geeft hij/zij aan dat hij/zij akkoord gaat  met bovenstaande voorwaarden.

Logny-lès-Chaumont, versie 17 februari 2021